Yönetim

Yönetim
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Ana Bilim Dalı Başkanı
Staj Komisyonu - Yönetim
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Mezuniyet Komisyonu
MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu
Alt Yapı Komisyonu
Dökümantasyon Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Bölüm Sekreteri