Yüksek Lisans Eğitim Planı


TEM 500  'Seminer'  ve TEM 504 'Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği' derslerinin herhangi bir yarıyılda alınıp başarılması zorunludur.

TEM 711 Tez Çalışması 1 ve TEM 712 Tez Çalışması 2 tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir.

TEM 751 Uzmanlık Alan Dersi 1 ve TEM 752 Uzmanlık Alan Dersi 2, Enstitü Kurulunun 18.03.2008 tarih ve 2008/02-07 sayılı kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanır.


Dosyayı indirmek için tıklayınız
Click for download!