Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden almış oldukları dersler için kayıt yaptırdıktan hemen sonraki kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim biriminin ilgili komisyonu tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.