Ölçme ve Değerlendirme

Tekstil Mühendisliği programında ara sınav, dönem sonu sınavı başta olmak üzere ders niteliğine ve gerekliliğine göre ilave olarak ödev, alıştırma, proje uygulaması, laboratuar dersleri ve raporları gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Sınavlar klasik sınav veya çoktan seçmeli sınav şeklinde olabilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

 

Başarı Notu

Katsayı

Başarı Derecesi

AA

4.00

Mükemmel

BA

3.50

Pekiyi

BB

3.00

İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

Yeterli

DC

1.50

Yetersiz

DD

1.00

FD

0.50

FF

0.00