Öğrenci Kabul Koşulları

Türk öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

a) Lise veya dengi meslek okulu ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan yabancı ülke liselerinden birinden mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda üniversitenin ilgili birimine yerleştirilmiş olmak

 

Yabancı uyruklu öğrenciler için programa kabuller ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.