Eğitim Amaçları

Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün amacı:

Temel mühendislik formasyonuna sahip; tekstil mühendisliği alanında kapsamlı ve güncel bilgilerle donatılmış; çalıştığı kamu ve özel sektör kuruluşlarında tasarım, Ar-Ge ve üretim uygulamalarında etkin; işbirliği gerektiren çalışmalarda liderlik edebilen ve kariyerinde gelişme gösterebilen; tekstil sektöründeki sorunlara teknik, ekonomik ve sosyolojik faktörleri dikkate alarak çözümler üreten; rekabet koşullarında çalışabilen; etik değerler ve kalite bilincinden ödün vermeden tekstil ürünlerini ve süreçlerini tasarlayıp geliştiren; tekstil sektörünün farklı alanlarında çalışabilme esnekliğine ve uyum becerisine sahip, girişimci ve yenilikçi mühendisler yetiştirmektir.