Bölüm Hakkında

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

    Tekstil eğitimi ve bu eğitim sonucunda kazanılan tekstil mesleği  geniş bir alana yayılan, içinde bilim, teknoloji ve sanat dalları ile ortak alanlar oluşturan ve bu alanlara göre de bir yandan tekstil eğitimi ve mesleği, tekstil bilimleri, tekstil mühendisliğini öte yandan ise tekstil yönetimi, tekstil teknolojisi ve tekstil tasarımını içeren disiplinler arası  bir yapı olarak tanımlanabilir. Bu alanlar yakından incelendiğinde ise tekstil bilimleri kendi içinde polimer bilimi, kimya bilimi ile deneysel ve kuramsal hesaplamaları ve modellemeleri içermektedir.

    Polimer bilimleri ve teknolojileri de kendi içinde hammadde açısından kimya ve fizik temel bilimlerine, süreç (proses) açısından mühendislik bilimine yakınlaşmaktadır. Kimya bilimi ise tekstildeki boyalar ve kimyasal maddeler ile bunların uygulandığı süreçler ve süreç tasarımı açısından yine mühendislik bilimine yakınlaşmaktadır.

    Tekstildeki hesaplamalar ve modellemeler açısından ise temel fizik, matematik ve istatistik dalları ile bilgisayar ve bilgisayar yazılımları birliktelik oluşturmaktadır.

    Tekstil mühendisliği kendi içinde kullanım yerine göre ürün ve süreç tasarımını içermektedir. Bu açıdan temel mühendislik dalları ile bire bir ortaklıkları bulunmaktadır.

    Tekstil teknolojisi,  kullanım yerine göre geliştirilecek ürünlerin üretimi için süreçlerin hazırlanarak üretilmesi ortamındaki işlemleri içermektedir. Bu ortam çok sayıda parametreyi içeren temel mühendislik- yönetim arası bir arakesittedir.

    Tekstil tasarımı, temel sanat dalları ve tekstil mühendisliği, tekstil teknolojisi ile ortak noktalar oluşturur. Tekstil yönetimi ise, iktisadi ve idari bilimler ve tekstil teknolojisi, az da olsa tekstil mühendisliği ile ortak noktalar oluşturur.

    Bir başka açıdan bakıldığında tekstil lisans eğitiminin böyle geniş bir alana yayılmasından dolayı tümünü bir arada bulundurma ya da tekstilin herhangi bir dalında oldukça detaylı eğitim verme yolunun izlendiği görülmüştür.

    Yurt içindeki tekstil eğitimi incelendiğinde, tekstil lisans eğitimi temel olarak iki grupta incelenebilir. İlk grupta; tekstil bilimi, tekstil teknolojisi ve yönetimi ile mühendislik fakültelerine bağlı eğitim veren lisans programları, ikinci grupta ise ağırlıklı olarak tekstil tasarımı, tekstil konfeksiyonu ve az da olsa tekstil moda dallarında eğitim veren, güzel sanatlar ve eğitimi fakültelerine bağlı lisans programları bulunmaktadır.

    Mühendislik fakülteleri çatısında tekstil lisans eğitimi veren bölümler yakından incelendiğinde; bir kısım tekstil lisans bölümlerinde, tek bir genel programın olduğu ve programın içeriğinde hafifletilmiş ve genelleştirilmiş mühendislik derslerinin üzerine tekstil temel ve meslek derslerinin konulduğu, bunların da özellikle son iki dönemde seçmeli derslerle çeşitlendirildiği görülmüştür. Diğer kısım tekstil lisans bölümlerinde ise, seçmeli dersler yerine üç opsiyonlu yine seyreltilmiş mühendislik derslerinin üzerine çok sayıda tekstil meslek derslerinin eklenmesi ile lisans eğitimi yapılandırılmıştır.

    Sonuç olarak tekstil eğitimi disiplinler arası bir dal olması nedeni ile geniş bir alana yayılmış ve değişik bilim dalları ile kurulu ortak arakesitler oluşturmuştur. Bu, tekstil  ile ilgili yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri için de geçerlidir. Uygulamada ise tekstilin kendi alt dallarında ticari olarak irili ufaklı kurulmuş bölgesel ve ulusal boyutta on binlerce işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin gerçekleştirdiği toplam gelir ve istihdam; toplam ulusal gelirin ve istihdamın yaklaşık 1/3 ünü, oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, tekstili bir meslek olarak seçenler için olanaklar oldukça güçlüdür.