Duyurular

Güncel

Duyuruları

Disiplinler arası proje tercihi yapmayan öğrenciler 17.10.2019 Perşembe günü saat 17:00’a kadar http://dap.erciyes.edu.tr adresinden DAP yazılımını kullanarak proje tercihi yapmaları gerekmektedir.Proje tercihi yapamayan ve yaptıkları tercih onaylanmayan öğrenciler Proje havuzundaki diğer projelere rastgele olarak seçilecek veya bölüm içerisindeki diğer Öğretim Üyelerimize dağıtılarak proje yapacaklardır. Listeler, proje seçimi ve dağıtımı yapıldıktan sonra bölüm web sayfasında yayınlanacaktır. Öğrenciler Disiplinler arası proje yazılımının kullanımı ve proje başvurusu ile ilgili eğitim videolarına aşağıdaki linklerden erişebileceklerdir.Proje detaylarını görme ve proje başvurusu yapma eğitimi için tıklayınız.Başvurulan projelerin görüntülenmesi eğitimi için tıklayınız.  ...

Okumaya Devam Et

upload/6NZHJUV2019-bolum-dereceleri-1.pdf Mezuniyet derecelerine itiraz etmek isteyenler 12.06.2019 saat 12:00'a kadar Arş. Gör. Mevlüt HAKAN'a (mevluthakan@erciyes.edu.tr‐Dahili:32160) başvurmalıdırlar. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar değerlendirilmeyecektir.Mezuniyet dereceleri 13.03.2019 tarihli Fakülte Kurulu Kararına uygun olarak aşağıdaki şartları yerine getiren öğrenciler arasından oluşturulmuştur.1. Öğrenci hazılık sınıfını başarı ile tamamlamış olmalıdır.(% 30 İngilizce olan bölümler için)2. Öğrenci 2015 ve sonrası müfredata tabii olmalıdır.3. Öğrenci 2018‐2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi itibari ile Final sınavı sonuçlarına göre almış olduğu tüm derslerden geçmiş olmalıdır.4. Öğrenci yapması gereken tüm dönem stajlarını tamamlamış olmalıdır....

Okumaya Devam Et

Sevgili Öğrenciler; 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 09:30'da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenecektir.Tören provası ise 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 17:00'da (saatte değişiklik yapılabilir Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılacaktır. Törene katılacak öğrencilerin provaya katılması gerekmektedir.Törene katılmak isteyen öğrencilerin 22 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA günü saat 17:00'ye kadar Bölüm Mezuniyet Tören Temsilcisi Arş. Gör. Gamze OKYAY'A isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. İsim yazdırırken 3.5 yılda bitirme, çift anadal veya yandal gibi durumunuz varsa bildiriniz....

Okumaya Devam Et

Fakültemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 13 Haziran 2019 Perşembe günü Saat 10:00'da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılacaktır. ...

Okumaya Devam Et

NBT 514 Nanobilim, Nanoteknoloji ve Sanayi Uygulamaları veTEM 506 Nanobilim, Nanoteknoloji ve Tekstildeki Uygulamaları ilk dersTarih: 15.02.2019 Cuma günü Saat: 17:00 Yer: Tekstil Mühendisliği Bölümü C-302 No'lu derslik. NOT: Ders günü ve saatini belirlemek adına katılım önemlidir. Doç. Dr. İlhan ÖZEN ...

Okumaya Devam Et

Seçmeli ders seçiminde mağduriyetlerin yaşanmaması için farklı dönemlerden seçmeli ders seçilmemesi, AKTS kredilerine dikkat edilmesi ve mezuniyet için 240 AKTS kredisinin tamamlanması gerektiği konusunda gereğini rica ederim.                                                                                                                                                                                            Tekstil Mühendisliği Bölümü Başkanı                                                                               ...

Okumaya Devam Et

Staj

Duyuruları

Sınav

Duyuruları

Laboratuvar

Duyuruları

Etkinlik

Duyuruları

Ders

Duyuruları

Bölüm

Duyuruları

Disiplinler arası proje tercihi yapmayan öğrenciler 17.10.2019 Perşembe günü saat 17:00’a kadar http://dap.erciyes.edu.tr adresinden DAP yazılımını kullanarak proje tercihi yapmaları gerekmektedir.Proje tercihi yapamayan ve yaptıkları tercih onaylanmayan öğrenciler Proje havuzundaki diğer projelere rastgele olarak seçilecek veya bölüm içerisindeki diğer Öğretim Üyelerimize dağıtılarak proje yapacaklardır. Listeler, proje seçimi ve dağıtımı yapıldıktan sonra bölüm web sayfasında yayınlanacaktır. Öğrenciler Disiplinler arası proje yazılımının kullanımı ve proje başvurusu ile ilgili eğitim videolarına aşağıdaki linklerden erişebileceklerdir.Proje detaylarını görme ve proje başvurusu yapma eğitimi için tıklayınız.Başvurulan projelerin görüntülenmesi eğitimi için tıklayınız.  ...

Okumaya Devam Et

upload/6NZHJUV2019-bolum-dereceleri-1.pdf Mezuniyet derecelerine itiraz etmek isteyenler 12.06.2019 saat 12:00'a kadar Arş. Gör. Mevlüt HAKAN'a (mevluthakan@erciyes.edu.tr‐Dahili:32160) başvurmalıdırlar. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar değerlendirilmeyecektir.Mezuniyet dereceleri 13.03.2019 tarihli Fakülte Kurulu Kararına uygun olarak aşağıdaki şartları yerine getiren öğrenciler arasından oluşturulmuştur.1. Öğrenci hazılık sınıfını başarı ile tamamlamış olmalıdır.(% 30 İngilizce olan bölümler için)2. Öğrenci 2015 ve sonrası müfredata tabii olmalıdır.3. Öğrenci 2018‐2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi itibari ile Final sınavı sonuçlarına göre almış olduğu tüm derslerden geçmiş olmalıdır.4. Öğrenci yapması gereken tüm dönem stajlarını tamamlamış olmalıdır....

Okumaya Devam Et

Sevgili Öğrenciler; 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 09:30'da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenecektir.Tören provası ise 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 17:00'da (saatte değişiklik yapılabilir Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılacaktır. Törene katılacak öğrencilerin provaya katılması gerekmektedir.Törene katılmak isteyen öğrencilerin 22 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA günü saat 17:00'ye kadar Bölüm Mezuniyet Tören Temsilcisi Arş. Gör. Gamze OKYAY'A isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. İsim yazdırırken 3.5 yılda bitirme, çift anadal veya yandal gibi durumunuz varsa bildiriniz....

Okumaya Devam Et

Fakültemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 13 Haziran 2019 Perşembe günü Saat 10:00'da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılacaktır. ...

Okumaya Devam Et

NBT 514 Nanobilim, Nanoteknoloji ve Sanayi Uygulamaları veTEM 506 Nanobilim, Nanoteknoloji ve Tekstildeki Uygulamaları ilk dersTarih: 15.02.2019 Cuma günü Saat: 17:00 Yer: Tekstil Mühendisliği Bölümü C-302 No'lu derslik. NOT: Ders günü ve saatini belirlemek adına katılım önemlidir. Doç. Dr. İlhan ÖZEN ...

Okumaya Devam Et

Seçmeli ders seçiminde mağduriyetlerin yaşanmaması için farklı dönemlerden seçmeli ders seçilmemesi, AKTS kredilerine dikkat edilmesi ve mezuniyet için 240 AKTS kredisinin tamamlanması gerektiği konusunda gereğini rica ederim.                                                                                                                                                                                            Tekstil Mühendisliği Bölümü Başkanı                                                                               ...

Okumaya Devam Et

Arşiv

Duyuruları

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı tek ders sınavları 29 Ocak 2019 Salı günü dersleri yürüten öğretim elemanlarının belirleyeceği saatlerde yapılacaktır. ...

Okumaya Devam Et

Ev tekstili ile Mesleki Yabancı Dil-II sınavlarının yerleri değiştirilmiştir. 2018-2019 GÜZ YARIYILI LİSANS FİNAL SINAV PROGRAMI -GÜNCEL (KESİNLEŞMİŞ-31.12.2018) başlıklı FİNAL programınIN dikkate alınması gerekmektedir....

Okumaya Devam Et

20.12.2018 tarihinde saat 10:00'da Akışkanlar Mekaniği dersi mazeret sınavı Makine Mühendisliği Bölümünde yapılacaktır. Öğrencilerin sınav saatinde Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZKILIÇ'ın odasına gitmeleri gerekmektedir....

Okumaya Devam Et

Fen Bilimleri Ensitütüsünde öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden, Üniversitemiz personeli olmayan (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi v.b) ihtiyacı olan Doktora yapan öğrencilere yemek bursu verilecektir. İlgi konu hakkında 28/11/2018 saat 11.00'a kadar Bölüm Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.upload/NY54OE9yemek-bursu.pdf...

Okumaya Devam Et

Üniversitemiz Senatosunun 14/09/2018 tarihli ve 18 sayılı toplantısında 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesinin (g) bendi "Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitime ödevi, bitime tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir" hükmü gereğince 2017-2018 eğitim - öğretim yılı sonunda tek derse girme şartlarını sağlayan öğrencilere 17 Ekim 2018 tarihinde Tek Ders Sınavının yapılmasına karar verilmiştir. ...

Okumaya Devam Et

2018 yılı içerisinde Erciyes Üniversitesinin çeşitli fakülte ve bölümlerinden toplam 74 proje TÜBİTAK 2209 A ve TÜBİTAK 2209 B programları kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.TÜBİTAK’ın lisans öğrencilerine yönelik bu destekleri , üniversite öğrencilerimizin proje bilinci kazanması, üniversitemizin gelişiminin yanı sıra mezunlarımızın yetkinliklerinin de artmasına vesile olmaktır. Bu kapsamda 31 Ekim 2018 tarihinde son başvurusu olan TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği programına ve son başvurusu 21 Aralık 2018 olan Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği programlarına öğrencilerimizin teşvik edilmesi önem arz etmektedir.<span style="font-size: 10.0pt"> Konuyla ilgili bilgi vermek üzere üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları tarafından Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda 12.10.2018 Cuma günü saat 14:00’da ortalama 45 dk sürecek bilgilendirme semineri düzenlenecektir. Öğrencilerimizin bu seminere katılımları önemle rica olunur....

Okumaya Devam Et

Bölümümüzün Mezuniyet Töreni Provası 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17:00'da Süleyman Demirel Spor Salonu'nda yapılacaktır. Mezuniyet Törenine katılacak tüm öğrencilerimizin tören provasına katılması gerekmektedir. Mezuniyet Töreni ise 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 09:00' da başlayacaktır. Dosyayı indirmek için tıklayınız Click for download!Dosyayı indirmek için tıklayınız Click for download!...

Okumaya Devam Et

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılında Fakülte ve Bölümde Dereceye Giren Mezun Öğrencilerimizin Listesi aşağıda verilmiştir. Mezuniyet dereceleri için varsa itirazlar 19.06.2018(yarın) saat 13:00'a kadar Fakülte Sekreterliğine yapılacaktır.   Ayrıca bölümümüzün Mezuniyet Töreni Provası 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17:00'da Süleyman Demirel Spor Salonu'nda yapılacaktır. Mezuniyet Törenine katılacak tüm öğrencilerimizin tören provasına katılması gerekmektedir. Mezuniyet Töreni ise 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 09:00' da başlayacaktır. Dosyayı indirmek için tıklayınız Click for download!Dosyayı indirmek için tıklayınız Click for download!...

Okumaya Devam Et

2017-2018 Yılı Bahar Dönemi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taslak BÜTÜNLEME Sınav Programı aşağıda verilmiştir. Sınav tarih ve saatleri için, 08.06.2018 saat 17:00' a kadar Arş. Gör. Çağrıalp ARSLAN' a değişiklik talebinde bulunabilirsiniz. Dosyayı indirmek için tıklayınız Click for download!...

Okumaya Devam Et

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">· <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif">Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni için cübbe dağıtımı aşağıdaki tarihlerde ilgili bölümlere göre yapılacaktır. Öğrencilerin kendi bölümlerinin cübbe dağıtım gününe riayet etmeleri gerekmektedir. <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif"> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:Sym...

Okumaya Devam Et

Malzeme Dersi Mazeret Sınavı aşağıda belirtilmiş olan tarih ve saatte yapılacaktır.        Tarih    : 23.05.2018 (çarşamba)        Saat     : 9.00 NOT: SINAV MALZEME BÖLÜMÜ DERSLİKLERİNDE YAPILACAKTIR....

Okumaya Devam Et

FİNANSAL YÖNETİM DERSİ MAZERET SINAVI DUYURUSU <span style="font-size:26.0pt; line-height:115%">TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ FİNANSAL YÖNETİM DERSİ MAZERET SINAVI AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİH VE SAATTE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR.                 <span style="font-size:26.0pt; line-height:115%">      <span style="font-size:26.0pt; line-height:115%">SINAV TARİHİ: 24.05.2018 PERŞEMBE<span style="font-size:26.0pt; line-height:115%">  <span style="font-size:26.0pt; line-height:115%">SINAV SAATİ: 13:00...

Okumaya Devam Et

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEM 102 MATEMATİK II DERSİ MAZERET SINAVI AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİH VE SAATTE FEN FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ 9 NOLU DERSLİKTE YAPILACAKTIR.                                     SINAV TARİHİ: 21.05.2018 PAZARTESİ SINAV SAATİ: 13:00...

Okumaya Devam Et

Sevgili Öğrenciler; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Töreni 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 09:00'da Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonunda düzenlenecektir.Tören provası ise 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17:00'da (saatte değişiklik yapılabilir) Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonunda yapılacaktır.Törene katılacak öğrencilerin provaya katılması gerekmektedir. Törene katılmak isteyen öğrencilerin 25 MAYIS 2018 CUMA günü saat 17:00'ye kadar Bölüm Mezuniyet Tören Temsilcisi Arş. Gör. Çağrıalp ARSLAN'a isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. İsim yazdırırken 3.5 yılda bitirme, çift anadal veya yandal gibi durumunuz varsa bildiriniz....

Okumaya Devam Et

Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir BİLİŞİK SCI-EXP kapsamında değerlendirilen Fibers and Polymers dergisinin Advisory Editorial Board’una seçilmiştir.   Bu başarısından dolayı Sayın Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.<span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman","serif""=""><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Dosyayı indirmek için tıklayınız Click for download!<span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman","serif""="">...

Okumaya Devam Et

Hassan Tekstil A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Umut Burak DALBUDAK, 19 Şubat 2018 tarihinde 10:30-12:00 saatleri arasında F Blok konferans salonunda “Çok Fonksiyonlu, Nefes Alabilen ve Çevre Dostu, Tülbent Esaslı Doğal Afet Çadırı Kumaşı Geliştirilmesi” başlıklı bir seminer verecektir. Tüm öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz davetlidir.  ...

Okumaya Devam Et

Akışkanlar Mekaniği TEK DERS SINAVI 30/01/2018 Salı Günü Saat 10:00'da D1-Z08 nolu derslikte yapılacaktır. Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV’in tek ders sınavları 30/01/2018 Salı günü saat 09.00’da yapılacaktır.  ...

Okumaya Devam Et

2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından düzenlenmiş olan Endüstri 4.0&İnovasyon Kalite seminerinde bölümümüz öğretim görevlisi Prof. Dr. Abdülkadir BİLİŞİK “Havacılık/Uzay Uygulamalarında Kullanılan Lifsi Yapılar ve Kompozitler” konulu sunumu ile bölümümüzü en iyi şekilde temsil etmiştir. Prof. Dr. Abdülkadir BİLİŞİK'in havacılık ve uzay uygulamaları ile ilgili çalışmalarını kapsayan sunumu büyük beğeni toplamıştır. Öğretim üyemize bu başarılı ve prestijli sunumundan dolayı teşekkür ederiz....

Okumaya Devam Et

Aşağıda isimleri yazılı olan Bölümümüz öğrencilerinin Tez Danışmanı Değişikilği formlarını 13/10/2017 tarihi saat 12.00’a kadar Bölüm Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir. Safiye ÇALAPKORURBuket FIRATMesut ÇELİKDilek ÖZMENYağmur Buğçe ÖNALDeniz EKİNCİOĞLU  ...

Okumaya Devam Et

Bahhadin UĞURBeyza ODABAŞEzgi TUFANKübra AKPINARYukarıda ismi geçen öğrencilerin Bitirme Ödevi konusunda ivedilikle Bölüm Sekreterliğine ulaşması gerekmektedir....

Okumaya Devam Et

Tekstil Mühendisliği  Bölümünde okutulmakta olan TEM 101 Matematik I dersinin (öğrenci sayısının az olması sebebiyle), Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde okutulan Fakültemiz Matematik Bölümü öğretim elemanı Yrd. Doç. Dr. Nazmiye ALEMDAR tarafından verilen ESM 101 Matematik I dersi ile birlikte yapılacaktır....

Okumaya Devam Et

Üniversitemiz Rektörlüğünce, Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı Uyruklu ihtiyaç sahibi Lisansüstü Öğrencilerine "Yemek Bursu" verilecektir. Bu nedenle Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı' nda öğrenim görmekte olan ihtiyaç sahibi lisansüstü öğrencilerinin yemek bursuna başvurmaları için bölüm sekreterliğinden alacakları "Yemek Bursu Başvuru Formu" nu doldurarak en geç 06.10.2017 tarihi saat 17:00' a kadar Bölüm Sekreterliği' ne teslim etmeleri gerekmektedir. ...

Okumaya Devam Et

2017-2018 güz yarıyılı ile beraber bölümümüzde eğitimine yeni başlayan öğrencilerimize yönelik olan oryantasyon faaliyetleri kapsamında planlanan eğitim içeriklerine ait ana başlıklar aşağıda ifade edilmiştir: <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family: Wingdings">Ø  Üniversitemiz ve Fakültemiz hakkında kısa bilgilendirme ve tanıtımın yapılması<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family: Wingdings">Ø  Üniversitemiz ve Fakültemizde öğrencilerin ihtiyaç duyacakları yemekhane, ulaşım, kantin ve benzeri sosyal-kültürel ihtiyaç ve faaliyetlerin kısaca anlatılması<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-fo...

Okumaya Devam Et

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify">Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kadir BİLİŞİK in Elsevier yayınevi için yapmış olduğu ve aşağıda detaylı bilgileri verilmiş olan kitap bölümünün yayınlandığı öğretim üyesinin başvurusundan anlaşılmıştır. Balistik konusundaki bu çalışmasından dolayı öğretim üyemizi kutlar ve başarısının devamını dileriz.   <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify">Kitap tanımı:<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify">Kadir Bilisik., Chapter 16: Impact-resistant fabrics (ballistic/stabbing/slashing/spike), Book Title: Engineering of High Performance Textiles, Ed: Menghe Miao and John Xin, Elsevier Limited-Woodhead Publishing, Cambridge, MA, USA, September 12, 2017, pp. 377-425, ISBN 978-0-08-1012734 (print), (978-0-08-1018859) (online).<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-alig...

Okumaya Devam Et

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Değerli Öğrenciler, Kadir Has Kültür Merkezi' nde 14/06/2017 Çarşamba günü gerçekleştirilecek Mezuniyet Töreni Provası saat 16.00' da yapılacaktır.  Mezuniyet Töreni' ne katılacak öğrencilerin provaya katılması gerekmektedir.  Mezuniyet Töreni: 15 Haziran 2017 Perşembe, Saat: 09.00 Tören Provası: 14 Haziran 2017 Çarşamba, Saat: 16.00...

Okumaya Devam Et

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Sevgili Öğrenciler; 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni 15 Haziran 2017 Perşembe Günü saat 09:00' da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi' nde (Fuar Alanı) düzenlenecektir.  Tören provası ise 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00' te (saat değişikliği yapılabilir) Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi' nde yapılacaktır.  Törene katılacak öğrencilerin provaya katılması gerekmektedir.  Törene katılmak isteyen öğrencilerin 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00' ye kadar Bölüm Mezuniyet Tören Temsilcisi Arş. Gör. Fazlıhan YILMAZ' a isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.  İsim yazdırırken 3.5 yılda bitirme, çift anadal veya yandal gibi durumunuz varsa bildiriniz.  Mezuniyet Töreni Tarihleri: Tören: 15 Haziran 2017, Saat 09:00 Prova: 14 Haziran 2017 Saat: 17:00 (saatte değişiklik yapılabilir)...

Okumaya Devam Et

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">5 ARALIK 2016 TARİHİNDE KORTEKS FİRMASINDAN KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ KEMAL GİRAY VE AR-GE ŞEFİ ONUR ÇELEN'İN KATILIMLARIYLA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ F-BLOK KONFERANS SALONUNDA 12:30-13:30 ARASI "POLİESTER FİLAMENT İPLİK ÜRETİMİ, ÖZELLİKLERİ VE KORTEKS'İN POLİESTER ÜRETİMİNDEKİ YERİ" KONULU SEMİNER DÜZENLENECEKTİR. ...

Okumaya Devam Et