Duyurular


Akışkanlar Mekaniği dersinin ara sınavı 19.12.2020 Cumartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır. Ödev dosyası Erudm platformu ders sayfasında saat 13.00'da  paylaşılacaktır. Sınav bitiş saatinde cevapların arasınav ödev dosyasında belirtilen gönderme kurallarına göre hazırlanıp gönderilmesi için 10 dakika zaman tanınacaktır.

Saat 15.10'dan sonra gönderilen cevaplar kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Serpil Özkılıç