Duyurular

Fen Bilimleri Ensitütüsünde öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden, Üniversitemiz personeli olmayan (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi v.b) ihtiyacı olan Doktora yapan öğrencilere yemek bursu verilecektir. İlgi konu hakkında 28/11/2018 saat 11.00'a kadar Bölüm Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

upload/NY54OE9yemek-bursu.pdf