Duyurular

2017-2018 güz yarıyılı ile beraber bölümümüzde eğitimine yeni başlayan öğrencilerimize yönelik olan oryantasyon faaliyetleri kapsamında planlanan eğitim içeriklerine ait ana başlıklar aşağıda ifade edilmiştir:

 

Ø  Üniversitemiz ve Fakültemiz hakkında kısa bilgilendirme ve tanıtımın yapılması

Ø  Üniversitemiz ve Fakültemizde öğrencilerin ihtiyaç duyacakları yemekhane, ulaşım, kantin ve benzeri sosyal-kültürel ihtiyaç ve faaliyetlerin kısaca anlatılması

Ø  Bölüm kat planının kısa bir gezinti ile gösterilmesi ve öğretim elemanlarının tanıtılması

Ø  Bölümümüz yönetim ve sekreteryasının tanıtılması

Ø  Bölümümüze ait dersliklerin gösterilerek eğitim-öğretim planı hakkında kısaca bilgilendirme yapılması ve Tekstil Mühendisliği kavramının genel olarak açıklanması

Ø  Bölüm laboratuarlarının tanıtılarak laboratuarlarda çalışma kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması

Ø  Öğrencilerimizden gelen soruların cevaplandırılması.

 

İlgi eğitim için 22/09/2017 tarihinde Doç. Dr. Asım Davulcu eğitim verecektir.