Duyurular

Aşağıda isimleri yazılı olan Bölümümüz öğrencilerinin Tez Danışmanı Değişikilği formlarını 13/10/2017 tarihi saat 12.00’a kadar Bölüm Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir.

 

Safiye ÇALAPKORUR

Buket FIRAT

Mesut ÇELİK

Dilek ÖZMEN

Yağmur Buğçe ÖNAL

Deniz EKİNCİOĞLU