Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP 3113 Karbon Lif Üretimi Açısından Poliamid 6.6 (Naylon 6.6) Liflerinin Değerlendirilmesi ve Termal Stabilizasyon Aşamasının Yerine Getirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2012
2 BAP 6242 Tavuk Tüyünden Üretilmiş Liflerden Ses Yalıtım Malzemelerinin Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 BAP 6385 Kışlık Üst Giysiler İçin Tavuk tüyü Liflerinden Isı Yalıtım Amaçlı Yapılar Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
Devam Ediyor
PBY : 2016
4 BAP 6847 Ses Yalıtım Amaçlı Tekstil Esaslı Sandviç Yapıların Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
Devam Ediyor
PBY : 2016
5 BAP 6288 Metal Hipofosfitler ile Katkılandırılmış Polimerlerin Güç Tutuşurluk Özelliklerinin İncelenmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Mehmet DOĞAN
Devam Ediyor
PBY : 2016
6 BAP 5997 Alternatif bir Malzeme Olarak Polimer Nanokompozit Metal Hibridlerin Güç İletim ve Yapı Elemanlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Tasarım ve Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Adezyon Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Optimizasyonu Yard.Arş.
Doç. Dr. Mehmet DOĞAN
Devam Ediyor
PBY : 2016
7 BAP 5957 Hızlandırılmış Oksidasyon Aşamasının Poliakrilonitril PAN esaslı Karbon Lif Üretimi Sırasında Değerlendirilmesi ve Etkilerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
Devam Ediyor
PBY : 2015
8 BAP 5921 Doğal Hidromagnezit Huntit Mineral Karışımının Sinerjik Etki Çalışmaları ile Güç Tutuşurluk Etkisinin Artırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Mehmet DOĞAN
Devam Ediyor
PBY : 2015
9 BAP 5959 Karbon elyaf takviyeli polipropilen kompozitlerin güç tutuşurluk özelliklerinin iyileştirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Mehmet DOĞAN
Devam Ediyor
PBY : 2015
10 BAP 5156 Selüloz Esaslı Tekstil Materyalleri İçin Çevre Dostu Boya Terbiye Üretim Proseslerinin Oluşturulması: Yeşil Fabrika Proje Yöneticisi
Doç. Dr. M. İbrahim BAHTİYARİ
2015
11 BAP 4949 Amorf Silika Yüzeyinin Modifiye Edilmesi ve Polipropilen/Amorf Silika Kompaund Üretim Şartlarının Optimizasyonu Proje Yöneticisi
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
2015
12 BAP 4005 Alifatik ve Aromatik Poliamit Esaslı Karbon Lif Üretimi ve Karakterizasyonu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2015
13 BAP 4770 Selüloz esaslı karbon lif üretiminde ısıl kararlılık ve karbonizasyon aşamalarının yerine getirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2014
14 BAP 4613 Jüt Kumaş Takviyeli Polipropilen ve Polietilen Esaslı Biokompozit Üretimi ve Karakterizasyonu Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Mehmet DOĞAN
2014
15 BAP 3983 Pulcuksuz Yünlü Kumaşın Sürtünme Özelliklerinin İplik Çekme (Yarn Pull-Out) Yöntemi İle Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
2016
16 BAP 4184 Yüksek Dolgulu Polietilen/Kalsiyum Karbonat Kompaundların Üretilerek Mikro Gözenekli Nefes Alabilen Tekstil Yüzeylerinin Oluşturulması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
2015
17 BAP 4114 Farklı Yağ Asitleriyle Sulu Kaplanmış Kalsiyum Karbonat Kullanılarak Polietilen/Kalsiyum Karbonat Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Proje Yöneticisi
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
2014
18 BAP 3888 Bambu-Pamuk Karışımlı Örme Kumaşların Özelliklerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TÜRKSOY
2013
19 BAP 3963 Viloft/Pamuk ve Viloft/Polyester Karışımlı İpliklerden Elde Edilen Örme Kumaşların Konfor Özelliklerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Oğuz DEMİRYÜREK
2013
20 BAP 3977 Seçilmiş Perdelik Kumaşların Ses Yalıtımı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Oğuz DEMİRYÜREK
2013
21 BAP 2882 Çift Katlı Jakarlı Kumaşların Bilgisayar Destekli Tasarımı Ve Nanosılıka Katkılı Polyester Kompozit Formlarının Mekanik Özelliklerinin Karakterize Edilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Oğuz DEMİRYÜREK
2013
22 BAP 4134 Yıkama İşleminin Farklı Tipte Denim Kumaşların Fiziksel ve Termofizyolojik Konfor Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TÜRKSOY
2013
23 BAP 3725 Aramid/Kıvamlı Kaygan Akışkan(STF) Balistik Yapıların Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
2014
24 BAP 3777 Polyamide Kumaşların Enzimatik Modifikasyonu Proje Yöneticisi
Doç. Dr. M. İbrahim BAHTİYARİ
2014
25 BAP 3736 Geliştirilen Yuvarlak Örme Sandviç Kumaşların Elektromanyetik Kalkanlama ve Termofizyolojik Konfor Özelliklerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TÜRKSOY
2013
26 BAP 3769 Nefes Alabilen Yüzeylerde Kullanılan Kalsiyum Karbonatın Modifiye Edilmesi ve Polietilen/Kalsiyum Karbonat Kompaund Üretim Şartlarının Optimizasyonu Proje Yöneticisi
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
2013
27 BAP 3689, Üç Boyutlu (3D) Dairesel Saç Örgüler ve Geometrik Karakteristikleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
2013
28 BAP 3015 Su İticilik Bitim İşleminin Farklı Yapıdaki Tekstil Malzemelerine Uygulanması İle Sağlanan Su Geçirmezlik Özelliklerinin Araştırılması Yard.Arş.
Doç. Dr. Oğuz DEMİRYÜREK
2012
29 BAP 3324 Genel Amaçlı Esnek Lamina Yapıların Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
2013
30 BAP 3383 Katlı E-Cam/Polyester Dokuma Kumaş Kompozitlerin Dikişli ve Nano-Katkılı Formlarının Mekanik ve Balistik Özelliklerinin Deneysel Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
2013
31 BAP 3303 Poli(etilen terefitalat) (PET) Eriyiklerine Çeşitli Organik ve İnorganik Aditiflerin İlave Edilerek Boyanma Özelliklerinin İyileştirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
2013
32 BAP Su İticilik Bitim İşleminin Farklı Yapıdaki Tekstil Malzemelerine Uygulanması İle Sağlanan Su Geçirmezlik Özelliklerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
2011
33 BAP 3324 Genel Amaçlı Esnek Tekstil Lamina Yapıların Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
2011
34 BAP 1035 Renklendirilmiş Sentetik Kumaşların Nemli Isıl İşlemler Sonucu Renk Performansının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
2013
35 BAP 963 Aktif-Karbonizasyon Öncesi Selüloz Esaslı Tekstil Malzemelerine Termal Kararlılığın Sağlanması ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2012
36 BAP 652 Birim Hücre Esaslı Üç Boyutlu Tekstil Dokuma Yapıların Teknik Tekstil Uygulamaları İçin Bilgisayar Destekli Tasarımı 2011
37 BAP 983 Hazır Giyim Üretim Serisi Hesaplamalarının Kumaş ve İşçilik Masrafları Açısından Optimallaştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
2011
38 BAP 663 Kumaşın Lif ve İplikle Bağlı Özelliklerinin Yapışkan Birleşmelerinin Sağlamlığına Etkilerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
2011
39 BAP 789 Tekstili Üretiminde Kumaş İplik Makine ve Dikişle Bağlı Parametrelerin Dikişlerin Sağlamlığına Etkilerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
2011
40 BAP 955 Doğal ve Sentetik Tekstil Malzemelerine Kimyasal Yöntemler İle Alev, Isı ve Yanma Direnç Özelliklerinin Kazandırılması ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2011
41 BAP 655 Metal Tel İçerikli Kompozit İpliklerden Örülen Süprem Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama ve Konfor Özelliklerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TÜRKSOY
2010
42 BAP 531 Aramid Kumaş Özelliklerine Bağlı İplik Çekme (Yarn Pull-Out) Testi İle Çok Katlı Dikişli Yapıların Balistik Performansının Deneysel Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
2010
43 BAP 487 Türkiye’de Üretilen Poliakrilonitril (PAN) Esaslı Akrilik Liflerinin Karbonizasyon Öncesi Oksidasyon Aşamasının Hızlandırılması ve Karakterizasyonu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2009
44 BAP 003 Tekstil Terbiye İşlemlerinde Lakkaz Enziminin Kullanım Olanaklarının Araştırılması Yard.Arş.
Doç. Dr. M. İbrahim BAHTİYARİ
2008
45 BAP - Organik Esaslı FT-IR Spektrometre ve Elementel Analiz Yöntemleri ile Moleküler Yapı Özelliklerinin Karakterizasyonu ve Sonuçların Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2009
46 BAP 74 Türkiye’de Üretilen Polipropilen Liflerinin Üretim Parametreleri-Mekanik Özellikleri-Molekül Yapısı Arasındaki İlişkilerin araştırılması ve Bu İlişkilerin İyileştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail KARACAN
2008