Yönetim

Yönetim
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Ana Bilim Dalı Başkanı
Staj Komisyonu - Yönetim
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Sekreteri