Yönetim

Yönetim
Akademik Kurul Üyesi
Staj Komisyonu - Yönetim
Staj Komisyonu - Üretim
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Yaz Okulu Eğitim Sorumlusu
Bölüm Dijital Pano Sorumlusu
Mezuniyet Komisyonu
Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Sekreteri
Bölüm Teknisyeni